Bildspråk

IMG_1834.jpg

 – en presentation

Namnet Bildspråk har jag valt utifrån viljan att, för kunden eller kundens målgrupper, göra det krångliga och svåra mera enkelt och förståeligt. Bilder eller tankebilder liksom ett målande språk gör att komplicerade budskap kan bli lättare att ta till sig.

Jag har en bred erfarenhet från många olika branscher inom de tre sektorerna offentliga institutioner, privat företagsamhet och den sociala ekonomins aktörer. Oavsett om det handlar om lantbruk, fastigheter, energi, miljö, mat, turism eller äldreomsorg så är människorna lika med likartade sätt att agera och reagera på problem och möjligheter. Ledarskap är också lika oavsett bransch och område men ledarskap under en tid av förändring kräver att man har en god struktur och agerar på ett genomtänkt sätt.

Min yrkeserfarenhet har tre tydliga inriktningar som går igen i de uppdrag och funktioner jag haft.

Ledarskap, exempel

Driftledare, Åsbygdens naturbruksgymnasium
Vd Hushållningssällskapet
Vd Dådkraft, AvaGarden
Projektledare, Näringslivsrådet i Krokoms kommun
Projektledare, Grogrund
Projektledare, Kraftcentrum i Strömsunds kommun

Vägledning, exempel

Mentorskap, Almi företagspartner
Processledning, Maskinring Z
Styrelseuppdrag, AMU-gruppen, Jämtlands Mineral AB, Brännagården

Utredning/skrivuppdrag, exempel

Regionalt tillväxtprogram, Kommunförbundet
Lokalt tillväxtprogram, Krokoms kommun
Vindkraft och landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen
Strategiplan för Leader, Länsstyrelsen
Entreprenörskap, Jämtlands gymnasieförbund