CV

Karin Örnfjäll

Meritförteckning, Karin Örnfjäll

Senaste uppdrag och anställningar först.

 

Leaderområdet 3sam
Verksamhetsledare för Leader 3sam på deltid

Sedan 2009-04

Länsstyrelsen
Strategiplan för Leader 3sam
Projektanställd för uppstart av Leader, en del av landsbygdsprogrammet

Arbetande ordförande i omsorgskooperativet Brännagården
Äldreomsorg med utbyggnadsplaner där kommunen är enda kund.
Uppgifter förutom ordföranderollen; avtal, kalkyler, personalledning för verksamhetschef

Återigen verksam inom den egna firman Bildspråk

Sedan hösten 08

Vd, Dådkraft AB
Under uppbyggnad av konferenshotellet-
AvaGarden i Dvärsätt, Krokom.
Personalansvarig och ansvar för hotelldelen.

1,5 år

Konsult och egen företagare i firma Bildspråk
Exempel på uppdrag

-Projektledare Kraftcentrum, Strömsunds kommun
Ett arbetsmarknadsprojekt för arbetslösa och sjukskrivna
 3 årigt projekt med 600 deltagare och 15 medarbetare,
 19 miljoner i kontantbudget.

-Pacemaking, gruppaktivitet för personer med utmattningssyndrom
 Material och upplägg från Bodil Jönsson, Certec LTH

-Projektledare för Grogrundsprojektet och Grogrundsevenemangen
2002 och 2004 på uppdrag av LRF

-Projektledare Näringslivsrådet i Krokoms kommun

-Växtkraftanalyser i ett antal olika företag

-Utredning/förstudier, Länsstyrelsen,
Vindkraft i landsbygdsutveckling
Bo- och livsmiljö

-Koordinator inom Regionalt tillväxtprogram, Kommunförbundet

-Koordinator kommunalt tillväxtprogram, Krokoms kommun

-Projektsamordning, Hushållningssällskapens förbund

-Metod ledaren, förstudie Från IT till TI

-Djupintervjuer med företagare i Ragunda kommun inför folkomröstning

-SCA, Samordning inventarieanskaffning och underhåll på
  jaktfastigheterna Källberget och Medstugan

-Leader Storsjöbygden, projektuppföljning

-Handledare för distansstuderanden vid Mitthögskolan

-Mentor för 2 adepter genom Almi

-Div processledningsuppdrag

-Div föreläsningar och seminarier kring ämnen som tid, stress, miljö

-Div utvärderings- och uppföljningsuppdrag

6 år

Vd, Jämtlands läns HushållningsSällskap
Medlemsorganisation och konsultföretag inom områdena

9 år

Mat, miljö och energi,
21 - 4 - 14 anställda, Lantarbetare, rådgivare, konsulter, adm pers.
Ansvarade även ytterst för:
Fastighetsförvaltning och samordning av byggnadsunderhåll
på HS fastigheter, personal, projekt, medlemstidskrift och årlig julmarknad.

Underuppdrag inom Hushållningssällskapet

-Projektledare för HS egna projekt inom mat, miljö och energi

Kontinuerligt

-Kontaktmäklare, Mitthögskolan, halvtid

1 år

-Projektledare för LRF:s engagemang på Kvinnor Kan mässan, halvtid
övergripande ansvar för matservering från 13 serveringar med
275 personal och frivilliga, ut till 40.000 gäster på 4 dagar.

1,5 år

-Samordnare för miljögruppen i länsstyrelsens visionsprojekt
Tankekraft

1,5 år

-Ledamot av LAG-gruppen (Local Action Group)
för Leader Storsjöbygden

3 år

-Extern utvärderare för Kurs i rehabiliteringsteknik för yrkesverksamma 5 p.

10 v

Certec och Lunds Tekniska Högskola

Driftsledare, Åsbygdens naturbruksgymnasium,Ås
Personal och produktionsansvar för skoljordbruket,

5,5 år
Ansvar för lantbruket som pedagogisk resurs
14 anställda inom växtodling, djurskötsel, verkstad och mejeri

Distriktschef, lantbrukets avbytartjänst, Östersund
Personal och organisationsansvar
70 anställda 20 reserver samt dryga 300 kunder/lantbrukare

2,5 år

Lärare, Grans lantbruksskola, Piteå

20 v

Lärare, avbytarutbildning i Haparanda 

20 v

Instruktör djurskötsel, Grans lantbruksskola, Piteå

3 år

Anställning som lantarbetare på 4 olika lantbruksföretag

2 år

Utbildning:

Lärarhögskolan, Uppsala, pedagogik JST lärare

20 p

Lantbruksuniversitetet, Alnarp, lantmästarutbildning

40 p

LED 2003 Ledarskapsutbildning över 1 år med Åke Fjellström
Retorik med LogografiaMentorskap, coaching och co-coaching med John Steinberg
Förhandla framgång med Marie Simonsson
Grundkurs Coach2Coach med Kjell Enhager
Diverse övriga korta kurser

Priser/erkännanden

årets Gregorius 1995
årets Eldsjäl 2002
årets Jämte 2002

Tidigare förtroendeuppdrag

-Ordförande i TeknikCollege Mitt
-Styrelseledamot i Svenska Ekoturismföreningens riksstyrelse
-Ordförande i Ås företagarförening
-Ordförande i Jamtamat, kalaskokarna i Jämtlands län ek för
-Styrelseledamot i Jämtlands mineral AB
-Styrelseledamot i AMU-gruppen Jämtland

Nuvarande förtroendeuppdrag

Ordförande i Omsorgskooperativet Brännagården, Ek för
Ordförande i Kretsloppshusets vänner, ideell förening
Styrelseledamot i Maskinring Z

Allmänt och personligt

Jag betraktar mig som en generalist med en bred arbetslivserfarenhet från en rad olika sakområden och sammanhang. Jag har god kännedom om Norrland och Jämtland, om föreningsliv, landsbygdsutveckling, offentliga institutioner och organisationer, samt även kännedom om näringslivet och dess organisationer.
Jag är van att driva utvecklingsfrågor, mobilisera, att samarbeta och bygga nätverk. Uppskattar förändring, nytänkande, experiment och försök. Jag har alltid intresserat mig för mina medarbetare och möjligheten att skapa väl fungerande arbetslag och team.
Personalansvar och ansvaret för rekrytering av medarbetare har varit min uppgift både i det företag där jag varit anställd samt i de projekt där jag arbetat som projektledare.
Jag genomför och slutför alltid mina åtaganden.

BilagaStorlek
Meritförteckning 2008.doc36 kB